APK

APK € 25,- ALL-IN

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplicht controlemoment. Uw Volvo wordt hierbij gekeurd op onderdelen als verkeersveiligheid, milieu en registratie. Juist daarom kunt u dit het best door de Volvo-dealer laten doen. Bij ‘verkeersveiligheid’ bijvoorbeeld moeten remmen, wielophanging, de schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en de carrosserie geïnspecteerd worden En bij ‘milieu’ zijn het de emissiewaarden.

Diesel APK: €25 incl. roetmeting

Auto Kallen verzorgt de APK voor slechts €25 inclusief roet-/viergasmeting en afmelding bij het RDW. Heeft uw Volvo een dieselmotor, dan maakt een roetmeting deel uit van de APK.

Benzine/LPG APK: € 25 incl. viergasmeting

Is uw Volvo van bouwjaar 1993 of later en voorzien van een benzinemotor of LPG met een geregelde katalysator? Dan past uw Volvo-dealer een viergasmeting toe tijdens de APK. Dit gebeurt met een speciale viergastester. Deze bepaalt of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Benieuwd naar alle APK mogelijkheden voor uw auto?
Maak dan nu een online afspraak.

Uitstel APK is niet mogelijk

Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor uw APK. Wilt of kunt u niet aan de keuringsplicht voldoen? Dan heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.

Hoe vaak een APK?

  • Voor de volledigheid geven we even aan wanneer in welke gevallen de APK aan de orde is. Daarbij zijn het gewicht van de auto en de brandstof van belang. En de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten.Na 1 januari 2005
  • Benzinemotor: eerste APK na 4 jaar, in 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar, daarna elk jaar.
  • Diesel, gas of anders: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.Voor 1 januari 2005.
  • Alle brandstoffen: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.
  • Voertuig ouder dan 30 jaar.
  • Alle brandstoffen: eens per 2 jaar APK.Voor 1 januari 1960.
  • Alle brandstoffen: geen APK-plicht.
  • APK tot 2 maanden vóór vervaldatum

U kunt uw auto maximaal tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden vooraf gaande aan de APK-datum keuren? Dan krijgt uw Volvo een nieuwe APK-vervaldatum.

© Copyright - Auto Kallen | Privacy