Belangrijke nummers en links

Bij pech
Volvo Assistance
In Nederland: 0800 – 865 86 22 77
Vanuit het buitenland: +31 70 314 51 76

Bij autoschade
Auto Kallen
+31 46 423 86 86

Bij ruitschade
Auto Kallen
+31 46 423 86 86